Kaynak su işletmecisinin birincil üretim aşaması dahil üretim, işleme ve dağıtımın tüm aşamalarında gıda hijyenini sağlamak üzere uyması gereken genel hijyen kuralları ile sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları kapsar.
*Kimyasal Analizler//// Elektriksel İletkenlik pH Sertlik Klorür Serbest-Toplam Klor Nitrit Nitrat Amonyum Bulanıklık Permanganat İlkesi\\\\ *Mikrobiyolojik Analizler/// E.coli ve Koliform Bakterilerin Sayımı Fekal Enterokokların Sayımı Salmonella spp. Tespiti Koagulaz Pozitif Stafilakok Sayımı Sülfit İndirgeyen Anaerobik Bakteri Sporlarının Tespiti Aerobik Koloni Sayımı Pseudomanas aeruginosa Sayımı Legionella spp. Tespiti\\\\

E-bülten Aboneliği

Yeniliklerden ve fırsatlardan haberdar olmak için abone olun.